Atypická výroba

Okrem výroby a predaja klasických klampiarskych výrobkov a strešných prvkov realizujeme aj atypickú výrobu z plechu do hrúbky 1mm.

Realizujeme

builder

Názorné ukážky