Strešné prvky

 

Strešné doplnky

G03300G03360G03390G03440 1G03700G03660

 G03600  G03460G03380

- ventilačné turbíny
- odvetrávacie pásy
- vakaflex - komínový tesniaci pás
- klínové tesnenia
- strešné vetráky
- strešné vpuste
- lapače lístia
- ventilačné mriežky....

-snehové zachytavače

-strešné výlezy

-oplechovanie komína